Curatele

 

Als je het niet meer zelf in de hand hebt

Als je jouw financiële en persoonlijke belangen niet meer zelf kunt behartigen kom je in aanmerking voor ondercuratelestelling. Dit is een combinatie van beschermingsbewind en mentorschap, waarbij degene die onder curatele staat bovendien handelingsonbekwaam is. 

Deze ingrijpende maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen niet (meer) overziet. Bijvoorbeeld als je steeds geld blijft uitgeven en daarmee grote schulden maakt. 

Wil je hier meer over weten of je aanmelden? Klik dan HIER.