Mentorschap

 

Als je niet (meer) zelf kunt beslissen

Soms kan iemand niet (meer) zijn eigen belangen behartigen en zelf beslissingen nemen. We bedoelen hierbij persoonlijke, niet-financiële belangen. Dit kan komen door een verstandelijke handicap of een psychiatrische aandoening, maar ook bijvoorbeeld mensen met dementie kunnen uiteindelijk vaak geen beslissingen op het persoonlijke vlak meer nemen. Over verzorging of verpleging bijvoorbeeld. Of over behandelingen of begeleiding. 

 

De mentor ondersteunt bij je keuzes

Wanneer je bij Bblim gebruikmaakt van beschermingsbewind kun je een beroep doen op mentorschap. Je mentor neemt dan de beslissingen. Bijvoorbeeld als je moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling. Voor zover mogelijk gebeurt dit natuurlijk in overleg met jou of jouw naaste familie. 

Wil je hier meer over weten of je aanmelden? Klik dan HIER.