Geschillenregeling

 

Ontevreden over onze dienstverlening? 

Ons kantoor doet alles om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. 

Onze interne klachtenregeling
Ben je ontevreden over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie, leg dan je bezwaar voor aan je eigen bewindvoerder of budgetbeheerder. 

Kom je er samen niet uit, vraag dan aan je bewindvoerder of budgetbeheerder om de behandeling van de klacht over te dragen aan een van zijn/haar collega’s, die dan op zal treden als klachtfunctionaris. 

Wij zoeken in overleg met jou zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem. Als je klacht behandeld wordt door de klachtfunctionaris, zal deze de oplossing altijd schriftelijk aan jou bevestigen. Leidt ons overleg niet tot een bevredigend resultaat, dan kun je een klacht indienen bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders op het adres Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht.

Klachtencommissie BPBI
Ons kantoor is aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Een klacht bij de klachtencommissie van de BPBI kan pas ingediend worden nadat je jouw bezwaren aan ons kantoor hebt voorgelegd en overleg hierover niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid. Je kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de BPBI. 

Deze weg staat ook voor je open als ons kantoor niet binnen 2 maanden na het indienen van je bezwaren schriftelijk op je klacht heeft gereageerd.