Tarieven

De tarieven voor beschermingsbewind, mentorschap en curatele worden jaarlijks vastgesteld in de regeling ‘Beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren’. 

Op www.bpbi.nl kun je de tarieven voor dit jaar vinden. 
Voor budgetbeheer hanteren wij de volgende tarieven:

Intake
Eenpersoonshuishouden    € 255,00 eenmalig
(Echt) paar                              € 310,00 eenmalig

Maandelijkse kosten
Eenpersoonshuishouden    € 65,50
(Echt) paar                              € 85,00

Vergoeding kosten
Vaak is het mogelijk om een vergoeding voor de kosten te krijgen.
Deze vergoeding is afhankelijk van de gemeente waarin je woont en van je inkomen. 
Wij informeren bij de sociale dienst van jouw gemeente naar de mogelijkheden voor vergoeding.